top of page

EMPIRIA TEATAR

Empiria teatar nova je umjetnička organizacija, koja se od početka svog djelovanja u 2021. godini, orijentira na predstave, interdisciplinarne, intermedijske, hibridne izvedbene projekte društveno-angažiranog prosedea, kao i na edukativne, inkluzivne i interaktivne sadržaje, tribine, radionice i susrete s ciljem poticanja dijaloga o funkciji umjetnosti pri senzibilizaciji nove mlade publike

CILJEVI 

Stavljajući fokus na razmjenu iskustava između sudionika/ca procesa (kako onih umjetničkih, tako i neumjetničkih profesija) te na osobno iskustvo pojedin(a)ca kao polazište za kreaciju i istraživanje novih umjetničkih praksi i formi, Empirijin je cilj preispitivati zanemarene i društveno osjetljive teme, usmjeravajući se prema mladoj publici kojoj nedostaje progresivnog sadržaja te joj daje glas u istraživačkom i stvaralačkom procesu, umjetničkoj prezentaciji i izvedbi, feedbacku odnosno diskusijama, gdje se briše jaz između izvođača/ica i publike.  

GDJE? 

Empiria teatar svoje umjetničke programe provodi u suradnji s različitim kulturnim akterima, organizacijama, institucijama, ustanovama, udrugama i školama. Dio se programa odvija u Centru mladih Ribnjak (Scena Ribnjak), čijim je Empiria rezidentom već drugu godinu zaredom, te u Centru za kulturu Trešnjevka (CeKaTe). Edukativne programe provodimo u suradnji s osnovnim i srednjim školama te smo u mogućnosti ostvariti gostovanja naših programa diljem Hrvatske.

Ministry_of_Culture_(Croatia)_Logo 1.png
grb-zg-og.png
zKn_RGB.jpg
Screenshot 2023-10-19 at 15.14.30.png
347127433_575492044724892_8610539398124291203_n.png
images.png
download.png
download-1.jpg
logo-rezidencija-ribnjak.jpg
download.jpg
bottom of page