top of page

Kvart je Art - uskoro

U suradnji s Narodnim sveučilištem Dubrava (Dječjim kazalištem Dubrava) Empiria teatar pokreće novu programsku liniju Kvart je Art festivalskog formata. Kvart je Art će u ovu četvrt dovesti raznolik, inovativan i interaktivan sadržaj koji angažira (mladu) publiku i stvara mreže među samostalnim umjetnicima/ama i njihovom publikom. Objedinjuju se različite vrste umjetničkih izražaja, pretvarajući Donju Dubravu u sjecište recentnih ostvarenja na izvaninstitucionalnoj sceni koja rijetko imaju priliku igrati izvan zadanih prostora. Kvart je Art uvelike se temelji i na radionicama za djecu i mlade (područja poezije, glazbe, izvedbenih umjetnosti i likovnosti). Tematski se ova programska linija fokusira na ulogu umjetnosti u propitkivanju čovjeka u ozračju nepredvidljivog okruženja, digitalnih medija, društvenih mreža i konzumerističkog načina života. Programske aktivnosti stoga uključuju eksperimentalan pristup objektima u odnosu na pojedinca i/ili izvođače/ice, njihovu transformaciju i prenamjenu, istraživanje slučajnosti kroz poetske, izvedbene i interdisciplinarne umjetničke izraze, kao i umjetnička djela koja su nastala na razmeđu između više medija, a koja se dotiču tih tema.

bottom of page